Round #1 - Poule
Round Seeding
Seed Name Club(s) Status
1 Kirkpatrick, Eloise DILETT 
2 Bruzgo, Wictoria STOU 
3 Osborne-Richards, Erin CMWFC 
4 Morikova, Tatiana BSFC 
5 Hancock, Lyra RGSWORC 
Round Scores
Poule #1
On piste 4
# 1 2 3 4 5 V V/M HS HR Ind
Kirkpatrick, Eloise
DILETT
1 D2 D2 V5 V5 2 0.50 14 16 -2
Osborne-Richards, Erin
CMWFC
2 V5 V5 V5 D1 3 0.75 16 12 +4
Morikova, Tatiana
BSFC
3 V3 D1 V5 D4 2 0.50 13 13 0
Hancock, Lyra
RGSWORC
4 D4 D4 D1 D4 0 0.00 13 20 -7
Bruzgo, Wictoria
STOU
5 D4 V5 V5 V5 3 0.75 19 14 +5

Round #2 - DE
Round Seeding
Seed Name Club(s) V V/M HS HR Ind Status
1 Bruzgo, Wictoria STOU  0.75  19  14  +5  Advanced
2 Osborne-Richards, Erin CMWFC  0.75  16  12  +4  Advanced
3 Morikova, Tatiana BSFC  0.50  13  13  Advanced
4 Kirkpatrick, Eloise DILETT  0.50  14  16  -2  Advanced
5 Hancock, Lyra RGSWORC  0.00  13  20  -7  Advanced
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) Bruzgo, Wictoria
STOU
 
  (1) Bruzgo, Wictoria
STOU
 
(8) -BYE-   
    (1) Bruzgo, Wictoria
STOU
 
(5) Hancock, Lyra
RGSWORC
 
  15 - 10 
  (4) Kirkpatrick, Eloise
DILETT
 
 
(4) Kirkpatrick, Eloise
DILETT
 
15 - 11   
    (1) Bruzgo, Wictoria
STOU
 
(3) Morikova, Tatiana
BSFC
 
  15 - 11 
  (3) Morikova, Tatiana
BSFC
 
   
(6) -BYE-       
    (2) Osborne-Richards, Erin
CMWFC
 
 
(7) -BYE-    13 - 12   
  (2) Osborne-Richards, Erin
CMWFC
 
 
(2) Osborne-Richards, Erin
CMWFC
 
   
   

Final Results
Event finished at 12:59
Place Name Club(s)
1 Bruzgo, Wictoria STOU 
2 Osborne-Richards, Erin CMWFC 
3T Kirkpatrick, Eloise DILETT 
3T Morikova, Tatiana BSFC 
5 Hancock, Lyra RGSWORC